KONĚ… a sportovní disciplíny s nimi spojené


Jezdectví a vozatajství
Zatímco při jezdectví se kůň využívá pro jízdu v sedle, vozatajství je sportovní odvětví, kdy kůň nemá sedlo, ale je sám zapřažen do vozu.

*Jezdectví
Pod jezdectví se obvykle řadí tři základní disciplíny: drezura, parkur a dostihy, tak trochu jiné je potom westernové ježdění.

* drezura
Drezura je jezdecká disciplína, při které by mělo dojít k dokonalé souhře a spolupráci mezi koněm a jezdcem. Při drezuře je úkolem co nejlepší předvedení určitých cviků koněm, přičemž se klade velký důraz na jejich estetické provedení. Patří sem například jízda koní v kruhu nebo v osmičce nebo pohyb koně do strany. Jedním z nejsložitějších cviků je pirueta, při které kůň kluše nebo cválá v kruhu bez pohybu vpřed. Drezurní úkoly se podle náročnosti dělí do šesti kategorií.

* parkur
Divácky oblíbená disciplína, kdy musí jezdec s koněm projet s co nejmenším počtem chyb překážkovou dráhu v co nejkratším čase. Překážky jsou vysoké od 80 cm do 190 cm při největší obtížnosti. Jezdci mají při parkurovém skákání oblečené světlé rajtky, bílou jezdeckou košili s vázankou, tmavé sako, jezdecké boty a speciální přilbu. I v parkurovém skákání existuje více druhů soutěží, patří mezi ně třeba „skok mohutnosti“, kdy se skáče pouze přes jednu překážku, která se však stále zvyšuje.

*dostihy
Dostihový sport se někdy odlišuje od jezdectví jako zvláštní disciplína. Dostihy jsou závody koní, při nichž vyhrává ten, kdo se dostane do cíle jako první. Prověřují hlavně výkonnost koně a samozřejmě také dovednosti jezdce. Dostihy se běhají buď na rovném povrchu, nebo při nich musí koně přeskakovat překážky
.
*westernové ježdění
K westernovému ježdění se používá sedlo s tak zvanou hruškou, které se může jezdec držet nebo na ni uvázat laso. Otěže drží pouze v jedné ruce. K westernovému ježdění obvykle nechybí ani správné oblečení – kovbojský klobouk a kalhoty s třásněmi.

*rodeo
Blízko k westernovému ježdění má rodeo – tradiční sport severoamerických kovbojů, který má svůj původ v dobách, kdy jezdci na koních sháněli nebo oddělovali dobytek od sebe.
V rodeu se soutěží například v ježdění na divokých koních, kteří jsou buď neosedlaní, nebo osedlaní (ale i v ježdění na divokých býcích), v chytání telat do lasa, v povalení býčka skokem ze sedla nebo v typické původní činnosti kovbojů – oddělování krav od sebe.

Gymnastika na koni neboli voltiž
Voltiž je vlastně gymnastika či tanec na koni. Tento styl ježdění na koni někdy slouží také jako pomocná terapie pro děti a dospělé s poruchami rovnováhy či pozornosti nebo pro děti s jinými problémy. Při voltiži se kůň pohybuje v kruhu a je držen na laně. Soutěžící předvádějí na koni jednak povinné cviky a dále sestavu na hudbu.

*Vozatajství
Závody spřežení koní mají dlouhou minulost, byly totiž oblíbené už ve starověkém Řecku a Římě. Při vozatajství je za koně v postroji zapřažen kočár nebo vůz. Jezdí spřežení s jedním, dvěma nebo i více koňmi. Při soutěžním vozatajství existují celkem tři disciplíny: drezúra, maraton (zpravidla o délce 27 km) a překážková jízda (vozatajský parkur).